"Jag var på Klonopin i 27 år, som ordinerats av min läkare, som aldrig berättade för mig att detta var ett läkemedel som ska användas för korttidsbehandling. Jag började med 1 milligram per dag och så småningom genom åren ökades dosen till 3 milligram per dag på grund av fysiskt obehag av att inte ha läkemedlet i kroppen. Det motsvarar nästan 30 milligram Valium dagligen. Jag var alltid trött och sömnig. Jag hade försökt flera gånger tidigare att trappa ned på egen hand men jag kunde inte göra det. Jag darrade, hade problem med att falla och att sova och hade en minskad aptit .... jag trappade ner med 1/4 milligram varje tre till fem veckor. Den största utmaningen var att somna och fortsätta sova ... Mitt liv nu är så mycket bättre. Jag har läst att det kan ta flera år för ens kropp och själ att återhämta sig helt från detta fruktansvärda läkemedel. Varje dag blir nu lite bättre för mig. Jag har så mycket mer energi och jag kan tänka klart . " M.A.

Klonopin withdrawal, benzo withdrawal, drug withdrawal.

Ja, det är möjligt att säkert sluta med psykiatriska droger utan fara!

 

 

Hur man slutar med psykofarmaka

Vad vi gör

Vår stiftelse forskar och publicerar information om effektiva metoder för att sluta med psykofarmaka. Vi har speciella rekommendationer för att sluta med bensodiazepiner och antidepressiva läkemedel..

 

Vårt program bygger på nedtrappning—en gradvis minskning av psykofarmaka- och användning av specifika näringsämnen för att minimera biverkningar av nedtrappning.

 

Några av dessa biverkningar inkluderar ofta sömnlöshet och oönskade känslor som gjorde att en person började ta droger/mediciner i första hand.

 

Om du upplever dessa men ännu inte har börjat ta psykofarmaka, kan närings-programmet hjälpa dig.

 

Vi rekommenderar också att du får en grundlig läkarundersökning för att upptäcka eventuella underliggande tillstånd, såsom allergier och hormonell obalans.

 

Tusentals människor har använt vårt program för att hjälpa dem på vägen till ett friskare, drog- och medicinfritt liv.

 

 

STARTA PROGRAMMET

SKAFFA KOSTTILLSKOTT

SKAFFA NEDRAPPNINGS-ATTIRALJER

 

 

 

neurotransmitter, nerves

Nervöverföring

Psykiatriska droger är kemikalier som har utformats för att flytta från blodet in i hjärnan.

 

nutrition, nutrition support

Näring

När du kommer av från en psykiatrisk drog, är det viktigt att du ger din kropp näring för att hjälpa till att minimera tillbakadragande biverkningar.

 

medical help

Övervakning av en läkare

Medicinsk övervakning och kontroll av abstinenssymptom av en läkare är viktigt för att hjälpa dig att göra din medicinutsättning till en framgång.

 

anxious, depressed, depression, side effects

Abstinenssymptom

Om du har använt psykiatriska droger även en kort tid, kan din avtändning vara både fysiskt och känslomässigt mycket påfrestande.

 

Omega 3, vitamin D3, passion flower, theanine, GABA.

Näringsprogram

Baserat på vår forskning har företaget Genext Nutrition tagit fram kosttillskott för näringstillskott under nedtrappning.

 

medical help, medical support

Stiftelse-stöd

Vi är en ideell organisation som erbjuder gratis information och stöd till dig och din läkare..

 

drug tapering, drug withdrawal, benzo withdrawal

Nedtrappningsprogram

Anledningen till nedtrappning—gradvis och långsam avvänjning av en medicin—är att minimera abstinenssymptom så att du framgångsrikt kan komma ifrån drogen.

 

Xanax, Benzodiazepine, Xanac 1 mg, Xanax 0.5 mg, Xanax 0.25 mg

Benso utsättning >
Antidepressiva utsättning >
 

 

DRUG WITHDRAWAL RESEARCH FOUNDATION is a nonprofit organization that researches and publishes information about effective methods to withdraw from medication and durgs.  Statements, information and products mentioned are for educational purposes only and is not intended to diagnose, treat, cure or prevent disease. The information has not been evaluated by the US Food and Drug Administration. Consult a health-care professional before using any information provided. The foundation does not advocate or recommend to discontinue any medication. The foundation recommends that any program to taper off a medication should be supervised by a qualified medical doctor. Copyright © 2013 by DRUG WITHDRAWAL RESEARCH FOUNDATION, 334 West 57th Street #343, New York, NY 10019. Web: www.WithdrawalResearch.org. Email: info@WithdrawalResearch.org.

© 2014 Drug Withdrawal Research Foundation.  All Rights Reserved | Privacy Policy

 

DRUG WITHDRAWAL RESEARCH FOUNDATION är en ideell organisation som utför undersökningar och publicerar information om effektiva metoder för att sluta med  medicinering och droger. Uttalanden, information och produkter som nämns är enbart för utbildningsändamål och är inte avsedda för att diagnostisera, behandla, bota eller förebygga sjukdom. Informationen har inte granskats av US Food and Drug Administration. Konsultera hälso-och sjukvårdspersonal innan du använder någon information som tillhandahålls. Stiftelsen förespråkar inte eller rekommenderar att avbryta någon medicinering. Stiftelsen rekommenderar att varje program för att sluta med mediciner bör övervakas av en kvalificerad medicinsk läkare. Copyright © 2014, 2016 av DRUG WITHDRAWAL RESEARCH FOUNDATION, INC, 2840 West Bay Drive # 345, Largo, FL 33770, Web: www.WithdrawalResearch.org. e-post: info@WithdrawalResearch.org.

© 2014-2017 Drug Withdrawal Research Foundation. All Rights Reserves | Privacy Policy