Abstinenssymptom och psykiatriska droger

ÄVEN OM DU HAR ANVÄNT PSYKOFARMAKA ENDAST EN KORT TID, your withdrawal can be both physically and emotionally very stressful. Especially if you try to come off the medication abruptly. Many are not aware of the full side effects that are possible (ask your pharmacist or search on line). Stopping these drugs can cause agonizing symptoms, sometimes even life-threatening suicidal and homicidal impulses.

 

ABSTINENSBESVÄREN KOMMER FRÅN de biverkningar som dessa läkemedel kan orsaka. Läkemedelstillverkarna krävs av FDA för att redogöra för alla eventuella biverkningar av ett läkemedel. Läkaren som förskriver läkemedel till dig är då skyldig att informera dig om dessa biverkningar. Detta kallas "informerat samtycke" -du samtycker att ta medicinen veta av dess potentiella biverkningar.

 

MÅNGA BIVERKNINGAR KAN BÖRJA när du börjar komma av drogen. Det är ett vanligt misstag att anta att dessa reaktioner är ett återfall i symptom från innan medicin du är då mer benägna att ge upp och gå tillbaka till att ta hela läkemedelsdosen. Du bör i stället erkänna att dessa effekter är förknippade med att dra sig ur drogen,

 

EN ORSAK TILL BIVERKNINGAR har att göra med de metaboliska justeringar din kropp har haft att göra för att kompensera för drogen. Om du slutar att ta drogen plötsligt, din kropp har inte tillräckligt med tid att justera. Det är också ofta inte har tillräckligt av de nödvändiga närings-ämnen för att normalisera neurotransmission och att avgifta sig själv.

 

PSYKIATRISKA DROER ÄR GIFTIGA för hjärnceller och så stör hjärnans normala och nervfunktion. De toxiska effekter ofta maskerade när du tar drogen, men som visar du slutar. Din kropp behöver både tid och näring för att avgifta sig själv.

 

LÖSNINGEN TILL ETT TRYGGT UNDANDRAGANDE från psykofarmaka är att lossna drogerna långsamt och gradvis medan du ge kroppen full näringstillskott.

 

Se även:

 

anxious, depressed, depression, side effects
EMOTIONELLA EFFEKTER AV NEDTRAPPNING ÅNGEST: ORO • FEAR • PANIK MOOD: SORGSENHET • GRÅT • FÖRTVIVLAN • APATI • SJÄLVMORDSTANKAR ELLER FÖRSÖK AGGRESSIVITET: IRRITABILITET • ILSKA • SJÄLVSKADEBETEENDE • MORDISK TANKAR ELLER HANDLINGAR KOGNITIV: DÅLIG KONCENTRATION • FÖRVIRRING • GLÖMSKA • DESORIENTERING SOMN: SÖMNLÖSHET • MARDRÖMMAR HYPERAKTIVITET: RASTLÖSHET • AGITATION • LÄTTRETLIGHET • HYSTERI HALLUCINATION: AKUSTISKA ELLER VISUELLA SEXUELL: MINSKAD LIBIDO FYSISKA ABSTINENSSYMPTOM ENERGI: TRÖTTHET • LETARGI NERVSYSTEMET: HJÄRNAN ELLER BODY ZAPS MUSKULÖS: RYCKNINGAR • DARRNINGAR • CRAMPS MATSMÄLTNINGS-: DIARRÉ • FÖRSTOPPNING • ILLAMÅENDE • UPPBLÅSTHET ELLER SMÄRTA KARDIOVASKULÄRA: ONORMAL HJÄRTRYTM • HYPERTENSION ÖVRIGT: FEBER (FROSSA / SVETTNINGAR) • HUVUDVÄRK • LED- ELLER MUSKELSMÄRTOR • VÄRMEVALLNINGAR • YRSEL • SVIMNING • KRAMPER • OKÄNSLIGHET • VISION OCH TALSVÅRIGHETER • SMAK ELLER LUKT AVVIKELSER • DREGLANDE

DRUG WITHDRAWAL RESEARCH FOUNDATION is a nonprofit organization that researches and publishes information about effective methods to withdraw from medication and durgs.  Statements, information and products mentioned are for educational purposes only and is not intended to diagnose, treat, cure or prevent disease. The information has not been evaluated by the US Food and Drug Administration. Consult a health-care professional before using any information provided. The foundation does not advocate or recommend to discontinue any medication. The foundation recommends that any program to taper off a medication should be supervised by a qualified medical doctor. Copyright © 2013 by DRUG WITHDRAWAL RESEARCH FOUNDATION, 334 West 57th Street #343, New York, NY 10019. Web: www.WithdrawalResearch.org. Email: info@WithdrawalResearch.org.

© 2014 Drug Withdrawal Research Foundation.  All Rights Reserved | Privacy Policy

 

DRUG WITHDRAWAL RESEARCH FOUNDATION är en ideell organisation som utför undersökningar och publicerar information om effektiva metoder för att sluta med  medicinering och droger. Uttalanden, information och produkter som nämns är enbart för utbildningsändamål och är inte avsedda för att diagnostisera, behandla, bota eller förebygga sjukdom. Informationen har inte granskats av US Food and Drug Administration. Konsultera hälso-och sjukvårdspersonal innan du använder någon information som tillhandahålls. Stiftelsen förespråkar inte eller rekommenderar att avbryta någon medicinering. Stiftelsen rekommenderar att varje program för att sluta med mediciner bör övervakas av en kvalificerad medicinsk läkare. Copyright © 2014, 2016 av DRUG WITHDRAWAL RESEARCH FOUNDATION, INC, 2840 West Bay Drive # 345, Largo, FL 33770, Web: www.WithdrawalResearch.org. e-post: info@WithdrawalResearch.org.

© 2014-2017 Drug Withdrawal Research Foundation. All Rights Reserves | Privacy Policy