Nedtrappningsförsteg för antidepressiva

HUR SLUTAR JAG MED ETT SSRI ELLER SSNRI ANTIDEPRESSIVT MEDEL? Din nedtrappning av antidepressiva medel bör vara långsam och gradvis för att klara av abstinenssymptom som kommer igång när du slutar att ta ett sådant antidepressivt medel. Klicka nedan för vårt steg-för-steg-närmande för att lyckas med avtändning från antidepressiva medel. ﷯ VAD ANTIDEPRESSIV ABSTINENSBESVÄR KAN JAG FÖRVÄNTA MIG? Några av dessa är abstinensbesvär är samma biverkningar som kan uppstå när du tar ett antidepressivt medel. Du kan uppleva dem mer intensivt när du slutar om du inte gör det långsamt och gradvis. Sluta inte att ta ett antidepressivt läkemedel "Cold Turkey" - symtomen kan då bli outhärdliga, även livshotande. • Ångest • Depression och humörsvängningar • Känsla av elektriska stötar (brain zaps) • Yrsel och balansproblem • Brist på koordination • Trötthet • Influensaliknande symtom (muskelvärk och frossa) • Huvudvärk • Muskelryckningar • Illamående och kräkningar • Mardrömmar • Skakningar • Sömnlöshet • Irritabilitet • Återvändande av eller ökade depressionssymptom • Förvirring • Kraftig svettning • Självmordstankar • Magkramper och smärta • Viktökning eller viktminskning • Sexuell dysfunktion (minskad lust, svårt att nå orgasm, erektions-dysfunktion) VAD SKA JAG TA FÖR ATT MILDRA AVTÄNDNINGS-BIVERKNINGAR FRÅN ANTIDEPRESSIVA MEDEL? Näringstillskott för att hjälpa din avtändning från antidepressiva medel bör fokusera på att naturligt öka kroppens serotonin produktion. Räkna med att näringsämnena i det GRUNDLÄGGANDE NEDTRAPPNINGSPAKETET hjälper dig med de flesta av abstinenssymptomen och ger dig lättnad.. I DESSUTOM REKOMMENDERAR VI ATT DU ANVÄNDER DESSA KOSTTILLSKOTT: EXTRA OMEGA 3. DET GRUNDLÄGGANDE NEDTRAPPNINGSPAKETET har Omega 3 men du kommer att vilja ta mer när du slutar med ett antidepressivt läkemedel. Omega 3 är viktigt för kroppen för att göra serotonin. Högre doser hjälper dig också att undvika "brain-zaps" som kan inträffa när du slutar. Ta 2-4 kapslar extra per dag. B6 • B12 • FOLATE. Dessa är viktiga vitaminer för att producera serotonin. Ta 1-4 kapslar per dag. NERVE MULTI-VITAMINER. Denna produkt ger dig mer B-vitaminer samt ett komplett utbud av andra viktiga vitaminer och mineraler för hälsosamma serotoninnivåer. Ta 1-2 kapslar per dag. CHERRY CALM DAY: Ger dig ytterligare avkoppling under dagen eller på natten. Ta 1-2 kapslar. CHERRY D3: Ger dig 5000 IE vitamin D3 i en bas av lugnande surkörsbärsextrakt. Ta 1-2 kapslar per dag. FÖR BÄTTRE SÖMN: RELAX NIGHT lytande i Grundläggande nedtrappningspaketet kommer att hjälpa dig att somna. Om du vaknar på natten, kan du använda FALL ALSEEP MELTS att somna snabbt. One kapsel STAY ASLEEP på kvällen är också användbar när du trappar ner från ett antidepressivt medel. Den har tryptofan, en aminosyra som kroppen behöver för att göra serotonin.
 Nutrition Program. ﷯

VAD ÄR ANTIDEPRESSIVA MEDEL?

Det finns flera typer av antidepressiva medel. De som är föreskrivna mest är SSRI (Lexapro, Prozac, Paxil, Pexeva, Zoloft) och SSNRI (Cymbalta, Efexor) droger.

 

VAD ÄR SSRI och SSNRI?

SSRI-läkemedel påverkar hjärnkemikalien serotonin. Denna nervtransmittor signalerar lugnande och dämpande effekter. SSNRI har också en effekt på signalsubstansen noradrenalin. Utmattning och bristande fokus är vanliga symtom när nerverna har brist på noradrenalin.

 

HUR FUNGERAR MEDICINERNA?

SSRI och SSNRI läkemedel är syntetiska kemikalier. Om nerverna har brist på serotonin och/eller noradrenalin, kommer inte medicinerna att öka kroppens egen produktion av kemikalier i hjärnan. Snarare saktar medicinerna ner den normala hastigheten genom vilken de överför meddelanden och återupptas. Det är därför de kallas "återupptagshämmare". Långsammare nervöverföringar betyder långsammare hjärn- och kroppsfunktioner.

 

VARFÖR BLIR DET BIVERKNINGAR NÄR JAG SLUTAR TA ETT ANTIDEPRESSIVT MEDEL?

Dessa läkemedel bromsar nervimpulser, vilket gör att serotonin (eller noradrenalin) stannar kvar längre i nerverna. När du slutar att ta drogen, återupptar nerverna sin normala överföringshastighet och bristerna av serotonin eller noradrenalin blir uppenbara. Du kan återigen känna några av symptomen – ibland mer intensivt – som gjorde att du började ta antidepressiva i första hand.

 

VARFÖR FINNS DET FLER BIVERKNINGAR VID UTSÄTTNING AV VISSA ANTIDEPRESSIVA MEDEL?

Abstinensbesvär är vanligtvis mer allvarliga när man slutar med ett antidepressivt medel som är kortverkande (stannar i kroppen under en kortare tidsperiod). Dessa inkluderar Effexor, Cymbalta, Celexa, Lexapro, Paxil och Zoloft.

 

DRUG WITHDRAWAL RESEARCH FOUNDATION is a nonprofit organization that researches and publishes information about effective methods to withdraw from medication and durgs.  Statements, information and products mentioned are for educational purposes only and is not intended to diagnose, treat, cure or prevent disease. The information has not been evaluated by the US Food and Drug Administration. Consult a health-care professional before using any information provided. The foundation does not advocate or recommend to discontinue any medication. The foundation recommends that any program to taper off a medication should be supervised by a qualified medical doctor. Copyright © 2013 by DRUG WITHDRAWAL RESEARCH FOUNDATION, 334 West 57th Street #343, New York, NY 10019. Web: www.WithdrawalResearch.org. Email: info@WithdrawalResearch.org.

© 2014 Drug Withdrawal Research Foundation.  All Rights Reserved | Privacy Policy

 

DRUG WITHDRAWAL RESEARCH FOUNDATION är en ideell organisation som utför undersökningar och publicerar information om effektiva metoder för att sluta med  medicinering och droger. Uttalanden, information och produkter som nämns är enbart för utbildningsändamål och är inte avsedda för att diagnostisera, behandla, bota eller förebygga sjukdom. Informationen har inte granskats av US Food and Drug Administration. Konsultera hälso-och sjukvårdspersonal innan du använder någon information som tillhandahålls. Stiftelsen förespråkar inte eller rekommenderar att avbryta någon medicinering. Stiftelsen rekommenderar att varje program för att sluta med mediciner bör övervakas av en kvalificerad medicinsk läkare. Copyright © 2014, 2016 av DRUG WITHDRAWAL RESEARCH FOUNDATION, INC, 2840 West Bay Drive # 345, Largo, FL 33770, Web: www.WithdrawalResearch.org. e-post: info@WithdrawalResearch.org.

© 2014-2017 Drug Withdrawal Research Foundation. All Rights Reserves | Privacy Policy