Benso utsättning

VAD ÄR BENSO?

Benzos är en syntetisk förening som kallas bensodiazepiner. Det mest använda psykiatriska läkemedlet i USA-Xanax-är en bensodiazepin. Benzos är mycket beroendeframkallande. Patienter utvecklar också tolerans mot dessa läkemedel, som kräver högre och högre doser.

 

NÄR ANVÄNDS BENSO?

Benzos är utförskrivna för symptom på ångest och panikångest.

 

HUR FUNGERAR BENSO ?

Kemikalierna i en benso flyttar från blodomloppet in i hjärnan, kommer igenom  blod-hjärnbarriären som annars skyddar hjärnceller från gifter. De verkar på det centrala nervsystemet genom att binda sig till GABA hjärnans receptorer.

 

VAD ÄR GABA?

GABA är en naturlig signalsubstans som spelar en roll i att lugna ner kroppen. Det hjälper oss att slappna av när vi är oroliga och under stress.

 

VARFÖR FINNS DET BIVERKNINGAR NÄR JAG SLUTAR TA ETT BENSO LÄKEMEDEL?

När du tar en benso, stoppar kroppen i huvudsak sin egen GABA produktion. Den är sedan beroende av läkemedlet för att känna lugn och har mycket begränsade möjligheter att göra det på egen hand. När du slutar ta benso (eller utvecklar tolerans mot läkemedlet), är det troligt att du känner svår oro eller någon av de andra benso- biverkningarna.

 

FINNS DET NÅGRA BENSO VARNINGAR?

• Benso bör inte användas av gravida kvinnor eftersom det kan orsaka abstinenssymtom som skulle vara livshotande för barnet.

• Blanda inte bensos med alkohol eller narkotiska smärtstillande medel. Detta kan orsaka en person att somna och sedan sluta andas, vilket leder till döden.

• Blanda inte benso.

• Kör inte när du tar en benso. Det minskar din reaktionstid.

• Benso bör inte användas av någon som är över 65 år. Äldre personer kan ha nedsatt metabolism, vilket kommer att öka biverkningar.

• Ät inte grapefrukt-produkter när du tar bensodiazepiner. Beståndsdelar i grapefrukt kan påverka leverenzymer som bryter ned bensos. Mängden bensos i blodet kan sedan öka och öka biverkningar som dåsighet, yrsel och förvirring.

 

BENZODIAZEPINER MEDICINER VARUMÄRKEN
Xanax
Ativan
Valium
Klonopin
Diazepam
Doral
Valrelease
Niravam
Prosom
Alprazolam
Dalmane
Onfi
Tranxene
Serax
Diastat
Halcion
Lorazepam
Restoril
Versed
Tranxene
Diastat
Libritabs
Paxipam

 

 

 

HUR SLUTAR JAG MED BENSODIAZEPINER (BENSO)?

Din benso-utsättning bör vara långsam och gradvis för att klara av abstinenssymptom som kör igång när du slutar att ta en sådan starkt beroendeframkallande drog. Klicka nedan för vårt steg-för-steg-förfarande för att lyckas med benso-utsättning

 

 

NEDTRAPPNINGSSTEG FÖR BENSO

 

Obs: Om du har tagit en benso under endast en mycket kort tid, kanske du vill försöka en snabbare nedtrappning för att undvika att utsätta dig längre tid för en sådan beroendeframkallande drog. Rådgör med din läkare.

 

VILKA ABSTINENSBESVÄR FRÅN BENSO KAN JAG FÖRVÄNTA MIG?

Du kan uppleva en eller flera av dessa biverkningar när du startar din utsättning. Många av dessa är liknande de du kan uppleva när du tar benso, särskilt när du har utvecklat en tolerans mot läkemedlet. De kan bli allvarligare om du inte trappar ner benso mycket långsamt och gradvis. Sluta inte att ta en benso "Cold Turkey" (omedelbart) symtomen kan då bli outhärdliga.

• Sömnsvårigheter

• Mycket värre ångest

• Panikattacker

• Rastlöshet

• Irritabilitet

• Svaghet

• Suddig syn

• Skakningar

• Svettning / rodnader

• Illamående / kräkningar

• Huvudvärk

• Kramper

• Psykos

• Hallucinationer.

 

VAD SKA JAG TA FÖR ATT HJÄLPA TILL MED UTSÄTTNINGS-BIVERKNINGAR FRÅN BENSODIAZEPINER?  Näringstillskott för att hjälpa din benzo-utsättning bör fokusera på att naturligt öka GABA och se till att du sover bra.

 

Räkna med att näringsämnena i BASIC TAPERING PACKAGE (Grundläggande nedtrappningspaket) hjälper dig med de flesta av abstinenssymptomen och ger dig lättnad. Det inkluderar RELAX DAY produkten som har tagits fram speciellt för att öka GABA.

 

OM DINA ABSTINENSSYMPTOM ÄR SÄRSKILT ALLVARLIGA OCH FÖR ATT YTTERLIGARE ÖKA GABA:

 

NERVE SUPPORT SUPREME. Denna produkt innehåller andra GABA-modulerande näringsämnen såsom Bacopa. Ta 1-4 kapslar under dagen.

B6 • B12 • FOLATE. Den aktiva formen av vitamin B6 (P5P, som du hittar i denna produkt) är nödvändigt för kroppen för att producera GABA. Ta 1-4 kapslar per dag.

CHERRY CALM DAY:  Ger dig ytterligare avkoppling under dagen eller på natten. Ta 1-2 kapslar per dag.

NERVE AMINOS.  Denna produkt innehåller lugnande aminosyror, såsom glycin, taurin, Theanin, Glutamin och GABA självt. Ta 1-4 kapslar per dag mellan måltiderna.

 

FÖR BÄTTRE SÖMN: The RELAX NIGHT flytande i the Basic Tapering package(Grundläggande nedtrappningspaketet) kommer att hjälpa dig att somna.. m du vaknar på natten, kan du använda FALL ALSEEP MELTS för att somna om snabbt.

 

VAR HITTAR MAN KOSTTILLSKOTTEN

DRUG WITHDRAWAL RESEARCH FOUNDATION is a nonprofit organization that researches and publishes information about effective methods to withdraw from medication and durgs.  Statements, information and products mentioned are for educational purposes only and is not intended to diagnose, treat, cure or prevent disease. The information has not been evaluated by the US Food and Drug Administration. Consult a health-care professional before using any information provided. The foundation does not advocate or recommend to discontinue any medication. The foundation recommends that any program to taper off a medication should be supervised by a qualified medical doctor. Copyright © 2013 by DRUG WITHDRAWAL RESEARCH FOUNDATION, 334 West 57th Street #343, New York, NY 10019. Web: www.WithdrawalResearch.org. Email: info@WithdrawalResearch.org.

© 2014 Drug Withdrawal Research Foundation.  All Rights Reserved | Privacy Policy

 

DRUG WITHDRAWAL RESEARCH FOUNDATION är en ideell organisation som utför undersökningar och publicerar information om effektiva metoder för att sluta med  medicinering och droger. Uttalanden, information och produkter som nämns är enbart för utbildningsändamål och är inte avsedda för att diagnostisera, behandla, bota eller förebygga sjukdom. Informationen har inte granskats av US Food and Drug Administration. Konsultera hälso-och sjukvårdspersonal innan du använder någon information som tillhandahålls. Stiftelsen förespråkar inte eller rekommenderar att avbryta någon medicinering. Stiftelsen rekommenderar att varje program för att sluta med mediciner bör övervakas av en kvalificerad medicinsk läkare. Copyright © 2014, 2016 av DRUG WITHDRAWAL RESEARCH FOUNDATION, INC, 2840 West Bay Drive # 345, Largo, FL 33770, Web: www.WithdrawalResearch.org. e-post: info@WithdrawalResearch.org.

© 2014-2017 Drug Withdrawal Research Foundation. All Rights Reserves | Privacy Policy