Medicinsk övervakning under utsättning

Medicinsk övervakning och kontroll av abstinenssymptom av en läkare som är intresserad av att hjälpa dig är viktigt för att göra din nedtrappning till en framgång

 

1. Du bör få en fysisk undersökning och få din läkare att granska ingredienserna för att fastställa att det inte blir några interaktioner mellan de kosttillskott och läkemedel som du tar. Läkaren är välkommen att kontakta oss om han eller hon behöver mer information.

 

2. Om du tar flera läkemedel, arbeta ut med din läkare en sekvens för nedtrappningen.

 

3. Skriv ett nedtrappnings-schema för det första läkemedlet.

 

4. Skriv en dagbok med dina doser och vad du upplever när du trappar ner från medicinerna.

 

5. Du ska träffa din läkare regelbundet för att gå över dina framsteg, helst varje gång du ska minska medicineringen.

 

See:

medical help, medical support

DRUG WITHDRAWAL RESEARCH FOUNDATION is a nonprofit organization that researches and publishes information about effective methods to withdraw from medication and durgs.  Statements, information and products mentioned are for educational purposes only and is not intended to diagnose, treat, cure or prevent disease. The information has not been evaluated by the US Food and Drug Administration. Consult a health-care professional before using any information provided. The foundation does not advocate or recommend to discontinue any medication. The foundation recommends that any program to taper off a medication should be supervised by a qualified medical doctor. Copyright © 2013 by DRUG WITHDRAWAL RESEARCH FOUNDATION, 334 West 57th Street #343, New York, NY 10019. Web: www.WithdrawalResearch.org. Email: info@WithdrawalResearch.org.

© 2014 Drug Withdrawal Research Foundation.  All Rights Reserved | Privacy Policy

 

DRUG WITHDRAWAL RESEARCH FOUNDATION är en ideell organisation som utför undersökningar och publicerar information om effektiva metoder för att sluta med  medicinering och droger. Uttalanden, information och produkter som nämns är enbart för utbildningsändamål och är inte avsedda för att diagnostisera, behandla, bota eller förebygga sjukdom. Informationen har inte granskats av US Food and Drug Administration. Konsultera hälso-och sjukvårdspersonal innan du använder någon information som tillhandahålls. Stiftelsen förespråkar inte eller rekommenderar att avbryta någon medicinering. Stiftelsen rekommenderar att varje program för att sluta med mediciner bör övervakas av en kvalificerad medicinsk läkare. Copyright © 2014, 2016 av DRUG WITHDRAWAL RESEARCH FOUNDATION, INC, 2840 West Bay Drive # 345, Largo, FL 33770, Web: www.WithdrawalResearch.org. e-post: info@WithdrawalResearch.org.

© 2014-2017 Drug Withdrawal Research Foundation. All Rights Reserves | Privacy Policy