Nervöverföring och psykofarmaka

SIGNALSUBSTANSER (nervtransmittorer) är budbärar-kemikalier i nervceller (neuroner). De finns i slutet av den sändande delen av en neuron och gör att impulser går från en nervcell till nästa. Dessa impulser styr många funktioner i kroppen.

 

DIN HJÄRNA har hundratals miljoner neuroner. Olika signalsubstanser finns för olika typer av meddelanden.

 

PSYCHIATRISKA DROGER ar kemikalier som har utformats för att flytta från blodet in i hjärnan. De är kapabla att passera blod-hjärnbarriären, som annars skyddar hjärnan från toxiner. Väl inne i hjärnan, producerar dessa droger djupgående förändringar i nervöverföringar.

 

VID UTSÄTTNING AV PSYKIATRISKA DROGER, är det viktigt att din kropp får de näringsämnen som behövs för att återställa normal nervöverföring.

 

See även:

neurotransmitter, nerves

 SIGNALSUBSTANSER

 

Det finns mer än 60 kända signalsubstanser. Dessa inkluderar:

 

SEROTONIN är en viktig hjärn-kemikalie som signalerar lugnande och lindrande effekter. En serotoninbrist kan orsaka sömnlöshet, dåligt humör, känslor av otrygghet och en låg stresstolerans. Specifika näringsämnen som ökar serotonin-produktion är Omega 3, tryptofan (eller 5HTP), B-vitaminer, vitamin D3 och DHEA.

 

NOREPINEPHRINE används för att signalera vaksamhet och vakenhet. Känslor av panik kan vara en indikator på ett överskott av denna nervtransmittor. Detta orsakas ibland av en serotoninbrist. En brist i noradrenalin själv yttrar sig oftast som utmattning, brist på fokus, begär och överdriven hunger. Din kropp gör noradrenalin från aminosyran fenylalanin.

 

GLUTAMAT är den neurotransmittor kroppen använder för att öka hjärnans aktivitet. Det fungerar tillsammans med GABA – de två svarar för det mesta av hjärnans aktivitet.

 

 

GABA används för att skicka impulser för långsam hjärnaktivitet och balansera effekterna av överdriven glutamat. Känslor av ångest kan tyda på att nervceller producerar för lite GABA. Näringsämnen att använda för att öka GABA inkluderar Theanin, taurin, NAC, B-vitaminer, zink och magnesium, och GABA själv

 

DOPAMIN är välbefinnandets signalsubstans. Det förbättrar också cirkulationen i hjärnan. Trötthet, känslor av apati och minskad libido kan vara symtom på låg dopamin. Näringsämnen som hanterar dopamin- produktionen inkluderar B-vitaminer, Omega 3 och aminosyran Theanin.

 

 

DRUG WITHDRAWAL RESEARCH FOUNDATION is a nonprofit organization that researches and publishes information about effective methods to withdraw from medication and durgs.  Statements, information and products mentioned are for educational purposes only and is not intended to diagnose, treat, cure or prevent disease. The information has not been evaluated by the US Food and Drug Administration. Consult a health-care professional before using any information provided. The foundation does not advocate or recommend to discontinue any medication. The foundation recommends that any program to taper off a medication should be supervised by a qualified medical doctor. Copyright © 2013 by DRUG WITHDRAWAL RESEARCH FOUNDATION, 334 West 57th Street #343, New York, NY 10019. Web: www.WithdrawalResearch.org. Email: info@WithdrawalResearch.org.

© 2014 Drug Withdrawal Research Foundation.  All Rights Reserved | Privacy Policy

 

DRUG WITHDRAWAL RESEARCH FOUNDATION är en ideell organisation som utför undersökningar och publicerar information om effektiva metoder för att sluta med  medicinering och droger. Uttalanden, information och produkter som nämns är enbart för utbildningsändamål och är inte avsedda för att diagnostisera, behandla, bota eller förebygga sjukdom. Informationen har inte granskats av US Food and Drug Administration. Konsultera hälso-och sjukvårdspersonal innan du använder någon information som tillhandahålls. Stiftelsen förespråkar inte eller rekommenderar att avbryta någon medicinering. Stiftelsen rekommenderar att varje program för att sluta med mediciner bör övervakas av en kvalificerad medicinsk läkare. Copyright © 2014, 2016 av DRUG WITHDRAWAL RESEARCH FOUNDATION, INC, 2840 West Bay Drive # 345, Largo, FL 33770, Web: www.WithdrawalResearch.org. e-post: info@WithdrawalResearch.org.

© 2014-2017 Drug Withdrawal Research Foundation. All Rights Reserves | Privacy Policy