Support

OM DU ELLER DIN LÄKARE HAR FRÅGOR, vill vi gärna ge all den information vi har för att hjälpa dig med din nedtrappning. Vi är en ideell organisation och en del av vårt uppdrag är att tillhandahålla tillförlitlig vetenskaplig information till dig och din läkare för att göra de val som hjälper dig att fasa ut från medicinerna.

 

SKICKA DIN FRÅGA VIA E-MAIL. Var så specifik som möjligt. Ju mer information du ger oss, desto bättre kan vi svara. Vi kan behöva konsultera en av våra vetenskapliga rådgivare, så det kan ta upp till en vecka för ditt e-mailsvar . All information som du ger oss kommer att behandlas konfidentiellt.

 

Required

Required

Required

Submitting Form...

The server encountered an error.

Tack!

Required

Required

Required

Email Adress:

info@WithdrawalResearch.org

 

Postadress:

Drug Withdrawal Research Foundation, Inc.

2840 West Bay Drive, #345

Largo, Florida 33770, USA

 

Avtändning från Gatu-Droger och Smärtstillande Medel

Vårt program är för utsättning av psykofarmaka. Om du behöver information om att sluta med gatudroger eller smärtstillande medel, maila oss och vi kommer att dela med oss av våra rekommendationer var man kan få information och för ett effektivt program.

 

 

DRUG WITHDRAWAL RESEARCH FOUNDATION is a nonprofit organization that researches and publishes information about effective methods to withdraw from medication and durgs.  Statements, information and products mentioned are for educational purposes only and is not intended to diagnose, treat, cure or prevent disease. The information has not been evaluated by the US Food and Drug Administration. Consult a health-care professional before using any information provided. The foundation does not advocate or recommend to discontinue any medication. The foundation recommends that any program to taper off a medication should be supervised by a qualified medical doctor. Copyright © 2013 by DRUG WITHDRAWAL RESEARCH FOUNDATION, 334 West 57th Street #343, New York, NY 10019. Web: www.WithdrawalResearch.org. Email: info@WithdrawalResearch.org.

© 2014 Drug Withdrawal Research Foundation.  All Rights Reserved | Privacy Policy

 

DRUG WITHDRAWAL RESEARCH FOUNDATION är en ideell organisation som utför undersökningar och publicerar information om effektiva metoder för att sluta med  medicinering och droger. Uttalanden, information och produkter som nämns är enbart för utbildningsändamål och är inte avsedda för att diagnostisera, behandla, bota eller förebygga sjukdom. Informationen har inte granskats av US Food and Drug Administration. Konsultera hälso-och sjukvårdspersonal innan du använder någon information som tillhandahålls. Stiftelsen förespråkar inte eller rekommenderar att avbryta någon medicinering. Stiftelsen rekommenderar att varje program för att sluta med mediciner bör övervakas av en kvalificerad medicinsk läkare. Copyright © 2014, 2016 av DRUG WITHDRAWAL RESEARCH FOUNDATION, INC, 2840 West Bay Drive # 345, Largo, FL 33770, Web: www.WithdrawalResearch.org. e-post: info@WithdrawalResearch.org.

© 2014-2017 Drug Withdrawal Research Foundation. All Rights Reserves | Privacy Policy