Program för utsättning av psykiatriska mediciner

ANLEDNINGEN FÖR NEDTRAPPNING—gradvis och långsam avvänjning av en medicin är att minimera abstinenssymptom så att du framgångsrikt kan komma av medicinen.

 

SLUTA ALDRIG ATT TA DIN MEDICIN ”COLD TURKEY” (OMEDELBART). Att sluta med en psykiatrisk medicin plötsligt kan orsaka plågsamma symptom, ibland livshotande självmords- och mord-impulser. Nedtrappning minimerar sådana utsättningsreaktioner eftersom det ger kroppen den tid den behöver för att justera sig.

 

DET FINNS OLIKA NEDTRAPPNINGSMETODER, en del jobbigare än andra. Din läkare kan ha en som han föredrar. Vi har funnit den mest framgångsrika metoden vara en långsam nedtrappning och under tiden ge kroppen mycket näring. Detta hjälper till att minimera abstinenssymptomen och bygger upp din hälsa.

 

LÄNGDEN PÅ UTSÄTTNINGEN beror på din respons under nedtrappningen. Större eller mer frekventa dosreduceringar kan öka risken för allvarliga utsättningssymtom. Det är i allmänhet bättre att gå långsammare fram med målet i åtanke att du kommer att vara medicinfri i slutet av nedtrappningen.

 

MEDICINSK ÖVERVAKNING. Att arbeta med en läkare som vill hjälpa dig med din medicinutsättning är en stor del av att göra det till en framgång. Din läkare kan övervaka hur din kropp reagerar på nedtrappningen och ge dig ytterligare stöd, såsom intravenös vitaminterapi.

 

NEDTRAPPNINGEN

 

0. FÖRBEREDANDE NEDTRAPPNING: är vad du gör innan du börjar din faktiska nedtrappning. Använd kosttillskotten under 5-7 dagar, eller tills du märker en viss förbättring eller bra resultat innan du borjar din nedtrappning.

 

NÄRING FÖR BENSOS NÄRING FÖR ANTIDEPRESSIVA

 

1. DEN FÖRSTA MINSKNINGEN AV DOSEN är ca 10% av startdosen

 

2. DEN ANDRA MINSKNINGEN AV DOSEN är ytterligare 10% of reducerade dosnivån när du känner att du har stabiliserats på den nya dosnivån. Detta kan vara efter två till fyra veckor, men det kan ta längre tid. Vad som är viktigt är att du känner dig stabil med den nya dosen innan du fortsätter.

 

3. DU KAN SEDAN GÖRA YTTERLIGARE MINSKNINGAR AV DOSEN i samma takt när du känner dig stabil vid varje ny dosnivå. Försök inte att skynda på det – försäkra dig om  att du har stabiliserats innan du minskar ytterligare.

 

4. UNDER SLUTSKEDET AV ETT NEDTRAPPNINGSPROGRAM, när du har minskat läkemedlet till ca 80-90% av startdosen, kan du behöva använda ännu mindre dosreduceringar (t.ex. 5%) eller förlänga tiden mellan minskningarna . Abstinenssymptom kan bli mer allvarliga vid slutet av en nedtrappning. Du och din läkare bör övervaka detta. Att bromsa nedtrappningen i slutet av den kan hjälpa dig att undvika detta.

 

 

SÄRSKILDA SITUATIONER

 

OM DU HAR ANVÄNT EN BENSODIAZEPIN EN KORT TID (ungefär en månad eller två) kan du kanske trappa ner snabbare. Detta gör att du undviker att onödigt utsätta dig för en mycket beroendeframkallande medicin. Du och din läkare bör noggrant övervaka utsättningssymtomen. Öka dina kosttillskott för att hjälpa till med snabbare nedtrappning.

 

NEDTRAPPNING AV FLERA DROGER görs bäst med ett läkemedel i taget. Du bör vanligtvis först minska den medicin som du startade med senast. Men om två läkemedel motverkar varandras effekter (såsom en stimulant och ett antidepressivt läkemedel), minska en liten mängd av ett läkemedel, sedan en liten mängd av det andra läkemedlet. Om du använder både ett ångestdämpande läkemedel och ett antidepressivt, minska först det ångestdämpande läkemedlet. Om du är på en cocktail av flera läkemedel, såsom sömnmedicinering, ett ångestdämpande läkemedel och ett antidepressivt, försök att trappa ned sömnpillret först med hjälp av sömnbefrämjande tillskott som vi rekommenderar.

 

ANTIPSYKOTISKA LÄKEMEDEL OCH LITIUM bör prioriteras och minskas så fort som möjligt. Detta på grund av de allvarliga biverkningarna av dessa läkemedel.

 

 

UTSÄTTNINGS-BIVERKNINGAR

 

UTSÄTTNINGSSYMTOM kan förväntas under nedtrappning. Med näringstillskott enligt programmet, kan dessa symptom minimeras.

 

OUTHÄRDLIGA SYMTOM innebär oftast att nedtrappningen är alltför brant eller för snabb. Du bör då återuppta den tidigare läkemedelsdosen där du kände dig stabil och fortsätter tills symtomen försvinner. Starta sedan igen nedtrappningen men med en mindre dosreduktion (t.ex. 5%).. Det är viktigt att du inte minskar en läkemedelsdos förrän du känner dig stabil vid en dosnivå. Du bör också öka kosttillskottsdoser för att ge din kropp mer näringssupport.

 

EN LYCKAD NEDTRAPPNING ÄR KLAR när du inte längre har abstinensbesvär efter att du har slutat ta medicinen. Du kan behöva fortsätta att ta näringsämnen ett tag efter att du har slutat med medicinen. Om du planerar att sluta med kosttillskotten, gör det gradvis.

 

LÄKARUNDERSÖKNING EFTER NEDTRAPPNINGEN: När du har slutfört nedtrappningen och följt dietprogram, bör eventuella näringsbrist som du kan ha haft blivigt redan korrigeras genom kosttillskott. Det är en bra idé att fråga din läkare för en medicinsk undersökning för att se om det finns någon bakomliggande sjukdom, såsom allergier eller hormonell obalans. Dessa kan oftast lätt korrigeras med medicin. Näringsbrist, allergier och hormonell obalans kan orsaka sömnlöshet och oönskade känslor som gör en person vänder sig till psykofarmaka i första hand.

 

Benzos, zoloft, lexapro, psychiatric drugs

NEDTRAPPNINGS-ATTIRALJER

Apotekspersonal kan ha möjlighet att göra minskande doser för dig, men det är lätt för dig att göra det själv med dessa billiga nedtrappnings-attiraljer.

En tablett-delare är inte lämplig att minska tabletter i steg om 10%. Du måste först pulverisera tabletterna (eller tömma kapslar). Du behöver sedan en korrekt våg.

 

CAREX OR HEALTHSMART PILL PULVERIZER ($5.21 på Amazon.com). Denna enhet kommer lätt pulverisera även de hårdaste tabletter till ett fint pulver.

k here.

GEMINI-20 SCALE ($22.22 på Amazon.com).  Med denna kan du väga pulver så lite som ett milligram. Du kan enkelt minska dina doser i steg om 5-10%.

 Click here.

MONOJECT OR COVIDEN MEDICATION SYRINGE. UAnvänd en medicinspruta om din medicinering är i flytande form. På Amazon.com, ser du flera olika sorter i olika storlekar.

 

HUR DU BERÄKNAR DINA DOSER

TABLETTER OCH KAPSLAR

1. Använd en liten behållare för att hålla pulvret (t.ex. en liten muffins-kakform). Nollställ vågen med behållaren. (Tarera vågen med tomma behållaren på, tarera betyder att du nollställer vågen med behållare).

2. Töm kapseln eller krossa tabletten och tillsätt pulvret till behållaren.

3. Notera vikten. Räkna ut hur mycket pulver måste du ta bort per din avsmalnande schema, och notera din nya dosering det i din journalal.

 

VÄTSKOR

1. Om din medicinering är i flytande form, räkna ut hur många milliliter dosen blir per ditt avsmalnande schema.

2. Använd en medicinspruta för att suga upp doseringen från flaskan..

 

TIDSFÖRDRÖJD MEDICINERING

Om du tar tidsfördröjd (depå) medicin som är mikroinkapslat, kan du tömma innehållet i kapseln och väga den utsättande dosen. Men om din tidsfördröjda medicin är i tablettform, krossa inte tabletten. Du kan be din läkare om han kan byta till samma medicin i en form som inte är tidsfördröjd och från vilken du kan trappa ner.

 

 

 

 

 

DRUG WITHDRAWAL RESEARCH FOUNDATION is a nonprofit organization that researches and publishes information about effective methods to withdraw from medication and durgs.  Statements, information and products mentioned are for educational purposes only and is not intended to diagnose, treat, cure or prevent disease. The information has not been evaluated by the US Food and Drug Administration. Consult a health-care professional before using any information provided. The foundation does not advocate or recommend to discontinue any medication. The foundation recommends that any program to taper off a medication should be supervised by a qualified medical doctor. Copyright © 2013 by DRUG WITHDRAWAL RESEARCH FOUNDATION, 334 West 57th Street #343, New York, NY 10019. Web: www.WithdrawalResearch.org. Email: info@WithdrawalResearch.org.

© 2014 Drug Withdrawal Research Foundation.  All Rights Reserved | Privacy Policy

 

DRUG WITHDRAWAL RESEARCH FOUNDATION är en ideell organisation som utför undersökningar och publicerar information om effektiva metoder för att sluta med  medicinering och droger. Uttalanden, information och produkter som nämns är enbart för utbildningsändamål och är inte avsedda för att diagnostisera, behandla, bota eller förebygga sjukdom. Informationen har inte granskats av US Food and Drug Administration. Konsultera hälso-och sjukvårdspersonal innan du använder någon information som tillhandahålls. Stiftelsen förespråkar inte eller rekommenderar att avbryta någon medicinering. Stiftelsen rekommenderar att varje program för att sluta med mediciner bör övervakas av en kvalificerad medicinsk läkare. Copyright © 2014, 2016 av DRUG WITHDRAWAL RESEARCH FOUNDATION, INC, 2840 West Bay Drive # 345, Largo, FL 33770, Web: www.WithdrawalResearch.org. e-post: info@WithdrawalResearch.org.

© 2014-2017 Drug Withdrawal Research Foundation. All Rights Reserves | Privacy Policy